Telefon Telefon:
+375 154 526956
Telefon/Fax Telefon/Fax:
+375 154 526918
Telefon Tel. komórkowy Velcom:
+375 29 6507000
Telefon Tel. komórkowy MTS:
+375 29 5507000
Telefon E-mail:
info@bel-plast.com

  Nowości

 Odznaczenie znaczkiem do noszenia na piersi Lider jakości

Według wyników 2012 roku pięć kierowników przedsiębiorstw Białorusi zostali wynogradzeni znaczkiem do noszenia na piersi «Lider jakości» za osobisty wkład w osiągnięcie najlepszych wyników w zakresie jakości produktów, usług i systemu zarządzania. Nagrody wręczył przewodniczący Państwowego komitetu standaryzacji Republiki Białoruś Pan Wiktor Nazarenko podczas ceremonii wynagrodzenia laureatów Nagrody Rządu Republiki Białoruś za osiągnięcia w dziedzinie jakości. Aktualnie w Republice 25 kierowników mają znaki do noszenia na piersi «Lider jakości», co świadczy o doskonałości biznesowej ich przedsiębiorstw i konkurencyjności produkowanych wyrobów. W obwodzie Grodzieńskim w 2009 roku uznanie na poziomie krajowym otrzymali kierowniki otwartych spółek akcyjnych «Grodzieński kombinat mięsy» Pan Anatolij Griszuk i «Swiat Mleczny» Pan Józef Szyszko. W tym roku wysokiej nagrody za osobisty wkład w podnoszenie jakości produkowanych wyrobów, został uhonorowany dyrektor generalny JC "Bel-Plast International" Ltd. Pan Anatol Wielikin.

!   Aktualności

!   Nowość